Red Snow – Ice in Motion koncert i Tórshavn

IMG_0369 IMG_0371 IMG_0373 IMG_0374 IMG_0375 IMG_0376 IMG_0377 IMG_0380 IMG_0386 IMG_0388 IMG_0392 IMG_0393 IMG_0397 IMG_0398 IMG_0400 IMG_0404 IMG_0406 IMG_0416 projekt Red Snow – Ice in Motion holdt koncert i marts på koncerthuset Reinsaríið med bandet Ygdrasil og gæstemusikere. Nordisk musik blev spillet på mange slags instrumenter. Kristian Blak fører an. Vera Kondrateva fra Sibirien bruger stemmen og Angelika Nielsen er en mester på violin. Villu Vesky fra Estland spiller saksofon, Mikael Blak bas, Brandur Jakobsen trommer og Hedin Ziska guitar. Pauline Motzfeldt fanget tilhørerne med grønlandsk tromme dans og –sang. Bente Elisabeth Endresen fortalte om projektets ide og de støttende fonde. Pauline Motzfeldt lagde op til østgrønlandsk tromme-flirt til tilhørernes stadig større morskab. Eivør Pallsdottir sang en ny udgave af en færøsk salme og en ny sang af Kristian Blak. Senere gik alle på gulvet til en fælles færøsk kædedans under ledelse af Dansifelagid i Havn. Projekt Red Snow – Ice in Motion er støttet af Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond.

Red snow workshop i trommedans, Tórshavn

Red Snow holdt i marts workshop i grønlandsk trommesang og -dans i det flotte iglo-hus i Tórshavn. Pauline Motzfeldt tryllebandt publikum. Den lokale grønlænderforening stillede med grønlandske specialiteter, hvalspæk, tørret fisk, hvalsuaasat mm. Uhmm. Og så skulle deltagerne lære trommedans. Det var ikke så let og vakte megen latter.

RED SNOW – ICE IN MOTION vises nu på Færøerne

Så er RED SNOW – ICE IN MOTION projektet klar til at blive sat op på Nordens Hus i Tórshavn. Velkommen til festlig fernisering den 9.3. kl. 16-18 hvor Pauline Motzfeldt trommedanser og -synger og Kristian Blak underholder med sin trio. Kan du ikke komme? så send invitationen videre til dine færøske venner! Husk også at vi har en fantastisk nordisk koncert og førøsk dans på Reinsaríið den 10.3. kl. 20.  Føg med på Facebook: https://www.facebook.com/RedSnowArt/ Med hilsen fra projektleder Bente Elisabeth Endresen

Bente Elisabeth 01 IMG_0221 IMG_0174

 

Nordic House
Boðskort

Sýningaropnun og tónleikar

Sýningin Rauður snjór verður formlega opnuð í Norræna húsinu 15. október kl. 17:30. Opnunardagskrá fer fram í hátíðarsal hússins.

Dagskrá

Kúakyn í hættu, gjörningur Magnúsar Pálssonar, í flutningi Nýlókórsins.

Mikkel Harder forstjóri Norræna hússins, Bente Elisabeth Endresen, sýningarstjóri, og  Þóra Ellen Þórhallsdóttir ávarpa gesti.

Frú Vigdís Finnbogadóttir opnar sýninguna formlega.

Kristian Blak, Frank Aarnik og Guðni Franzson flytja tónverk en þeir munu einnig koma fram á tónleikum sama kvöld kl. 19:30.

Léttar veitingar.

 

Rød sne – når klimaet bløder / RED SNOW – When the Climate Bleeds

IMG_0124 IMG_0125 IMG_01262015 Ragnhildur Stefansdóttir The skin I live in  089 DSCN0551 DSCN0558 DSCN0562 ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? DSCN0571 DSCN0575 DSCN0629 IMG_0110 IMG_0111 IMG_0112 IMG_0113 IMG_0114 IMG_0116 IMG_0117 IMG_0118 IMG_0119 IMG_0120 IMG_0121 IMG_0122 IMG_0123 IMG_0135 IMG_0137 IMG_0138 IMG_0150 IMG_0153 IMG_0157 IMG_0158 IMG_0163 IMG_0168Billeder fra en flot og dejjlig udstillingsåbning med mange udstillingsgæster. Mange tak til Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond for støtte til projektet, samt til Grønlands Selvstyre, Sermerqfonden, Nunafonden, Myndstef og Muggi. Fotos from opening of the exhibition. Thanks to Nordic Culture Point and Nordic Culture Fund, Government of Greenland, Sermerq Fund, Nuna Fund, Myndstef and Muggi for supporting the project! See morewww.redsnow.dk

Web invitation fernisering RØD SNE (

Invitation til RØD SNE – når klimaet bløder, på Nordatlantens Brygge, Strandgade 91.

RØD SNE – når klimaet bløder, på Nordatlantens Brygge, Strandgade 91. Fernisering fredag den 12.juni kl. 16-18. Udstillingen vises frem til 23.august, alle hverdage 10-17, weekend 12-17.

Et kalejdoskopisk blik på Nordens klima og naturens forandringer set fra kunstnerens, filosoffens og forskerens blik.

Det angår os alle.

Hvad sker der med jorden nu, med naturen, med klimaforandringerne?

Vi må mødes i dialog og se i øjnene hvilken virkelighed vi er ved at skabe.

Og skabe en vision for den fremtid vi ønsker for os selv og fremtidige generationer

– og handle på den.

Det skylder vi jorden, os selv og fremtidige generationer.

Lad os leve i vished om at vi efterlader jorden som et bedre sted at bo.

 

A kaleidoscopic look at the climate and natural changes happening in the Nordic countries, as seen through the eyes of artists, philosophers and researchers.

It concerns us all.

What is happening to Mother  Earth with the changes in nature and the Climate? We must gather and face the new reality we are causing.

And create a vision for the future

– and act on it.

We owe it to the Earth, to ourselves, and to future generations. Let us enjoy life – knowing that we have done our share to make the Earth a better place to live.

 

RED SNOW – When the Climate Bleeds, moves to Copenhagen, at Nordatlantens Brygge, the 13.th of June – 23.th of August 2015.

Red Snow is a group of Nordic artists and scientists concerned about the effect of climate change and human activity on the environment and cultures of the Arctic countries. For the people living in these areas, climate change is no longer a future threat; we see and feel it happening all around us. Glaciers in Greenland and Iceland are retreating at an ever-faster pace, changing the landscape and rivers. New and invasive species are found every year and they are altering the balance in our flora and fauna, even disrupting the ocean ecosystems on which our communities depend for their livelihood. Pollution is building up everywhere in the food chain and threatening our health and the health of our children. For us the tipping point is no longer a future possibility: The tipping point is here and now.

There is no longer a question of why this is happening. These changes are caused by human activity, by the burning of fossil fuels, by the unsustainable mining of minerals that leave whole regions poisoned by pollution, and the frantic extraction of oil that not only contributes to global warming as the oil is burned but also threatens disaster when, inevitably, spills occur. The short-sighted pursuit of economic growth and ever-increasing profits is poisoning the planet and in the vulnerable arctic regions this has already caused irreversible changes.

We in the North must engage with these issues and we must tell the world what is happening in the Arctic if there is to be a hope of halting these changes before they reach a catastrophic level. Therefore we in the Red Snow group put together a new project.

ICE IN MOTION is an exhibition, workshop and performance programme, promoting dialog about climate change and what it means for the lives of people living in the North Atlantic. The exhibition and events provide a setting for thinking about and discussing these issues: ice floes appear in large paintings on the wall; a sculpture shows a woman as a polar bear; old Nordic songs are heard: 8760 time-lapse photographs run on a large screen, showing the life of a glacier; a poster presents scientific information about Greenland in the last ice age; we hear myths and stories about the origin of the world and the changes it has seen; sounds of the sea are heard as we walk among sculptures of people half-immersed in water; hanging sculptures show the gradual shrinking of Icelandic glaciers. The group includes not only artists but also scientists who have been researching the changes taking place and are alarmed at the consequences. Their research features in the exhibition alongside the art and we believe that art and science can come together to throw light on these issues and help clarify them and open up a discussion where everyone is invited to participate.

Red Snow wants to engage with people in the Nordic countries on the consequences of climate change. How are we affected by changes in the natural environment? What will this mean for our future? How will we adjust to these changes? We want to examine these issues through different means – science, art, music and traditional myth – to explore their impact on the people and communities of the North. We believe that we all need to take part in this discussion and that everyone has something to offer, not only scientists and politicians. We want to use our exhibitions to provide a place for this discussion and engage communities in thinking about the problem. We in the North already see the effects of climate change in our surroundings and we must make our voices heard. Our journey began in Katuaq in Nuuk and the exhibition has now arrived in Denmark, later to travel to the Faroe Islands and Iceland.

Jón Proppé

RØD SNE – når klimaet bløder,  vises på Nordatlantens Brygge, den 13. juni – 23.august 2015

Rød Sne er en gruppe nordiske kunstnere og videnskabsmænd, som er bekymrede over effekten af klimaændringer som følge af menneskelige aktiviteter på miljøet og kulturer i de arktiske områder. For de mennesker, der bor i disse områder, er klimaændringer ikke længere en fremtidig trussel. Vi ser og mærker, at det sker lige nu. Gletsjere i Grønland og på Island afsmelter i et stadig hurtigere tempo og ændrer miljøforudsætningerne radikalt. Invasive dyre- og plantearter findes hvert år, og de ændrer balancen for flora og fauna. Selv havets økosystemer, som vore samfunds overlevelse er afhængig af, er truet. Forureningen vokser overalt i fødekæden og truer vor og fremtidige generationers sundhed og overlevelse. For os er vendepunktet ikke længere en fremtidig risiko. Processen er i gang.

Disse ændringer er sandsynligvis forårsaget af menneskelig aktivitet, hovedsagelig ved afbrænding af fossile brændstoffer og ikke bæredygtig udvinding af mineraler, der efterlader hele regioner forgiftede af forurening. Desuden den hektiske udvinding af olie, der ikke kun bidrager til den globale opvarmning, når olien er brændt af, men også er en stadig truende katastrofe, da der uundgåeligt opstår utilsigtede udslip af denne. Den kortsigtede glæde af økonomisk vækst og stadigt stigende økonomisk og materiel ekspansion belaster planeten, og i de sårbare arktiske områder har dette faktum allerede forårsaget irreversible ændringer.

Vi på Nordkalotten skal engagere os i disse spørgsmål, og vi skal fortælle verden, hvad der sker i det arktiske, hvis der skal være håb og bremse op, før vi når et katastrofalt niveau. Derfor har vi i Røde Sne Gruppen sat et nyt projekt i gang!

RØD SNE, når klimaet bløder, er et projekt, der vil fremme dialogen  om klimaforandringer, og hvad det betyder for mennesker, der bor omkring det nordlige Atlanterhav.

Udstillingen og aktiviteterne giver mulighed for at reflektere over og debattere disse emner: – isflager vises i store malerier på væggene; en skulptur viser en kvinde som en isbjørn; musik, inspireret af naturen i en interaktion af sten og vand høres; 8760 time-laps billeder vises på storskærm og som viser afviklingen af en gletsjer; plakater præsenterer videnskabelig information om Grønland under seneste istid; vi hører myter og historier om verdens oprindelse og de forandringer, den har været udsat for; lyde fra havet høres mens vi går blandt skulpturer af mennesker halvt nedsænkede i vand; hængende skulpturer viser den gradvise afsmeltning af islandske gletsjere.

Gruppen omfatter ikke alene kunstnere, men også forskere, der har studeret de forandringer, der finder sted og de har perspektiveret over konsekvenserne. Deres forskning illustreres i udstillingen sammen med kunst, og vi mener, at kunst og videnskab i fællesskab kan dokumentere og kaste lys over kompleksiteten i disse spørgsmål og bidrage til at afklare dem og dermed åbne for en diskussion, hvor alle inviteres til at deltage.

Rød Sne ønsker at engagere sig med folk i Norden om konsekvenserne af klimaændringerne: Hvordan er vi påvirkede af ændringer i det naturlige miljø? Hvad vil det betyde for vor fremtid? Hvordan vil vi tilpasse os disse ændringer? Vi ønsker at undersøge disse spørgsmål gennem forskellige indgange – naturvidenskab, kunst, musik og traditionel folklore og mytefortælling. – At udforske indvirkningen på mennesker og samfund. Vi mener, at vi alle har brug for at deltage i denne diskussion, og at alle har noget at byde på, ikke kun forskere og politikere.  Vi ønsker at bruge vore udstillinger til at give plads for denne diskussion og engagere lokalsamfund i problemerne. Vi i nord kan allerede se effekten af klimaændringerne i vore nærmeste omgivelser. Vi må gøre vor stemme gældende.

Vor rejse begyndte i Katuaq i Grønlands hovedstad Nuuk, og udstillingen er nu kommet til København i Danmark for senere at rejse til Island og Færøerne.

Jón Proppé

 

Icebergs near Nuuk, Greenland.

Boat trip at Icefjord by Nuuk.

A day with ice – ice – ice. Fascinating. Lovely view of ice – small icebergs. And a little settlement – out in the middle of nowhere.